Van an toàn là cơ cấu bảo vệ thiết bị, không cho thiết bị làm việc quá áp suất quy định và là cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực. Khi áp suất trong thiết bị áp lực tăng lên đến áp suất cài đặt của van an toàn thì van sẽ tự động mở giảm áp trong thiết bị.

Van an toàn thường dùng có ba loại bao gồm:

1. Van an toàn kiểu lò xo

2. Van an toàn kiểu đối trọng(quả tạ)

3. Van an toàn kiểu màng.

Van an toàn có thể làm việc đảm bảo độ tin cậy - an toàn - chính xác thì nó phải được kiểm định một năm một lần hoặc trong các trường hợp: 

  • Trước khi đưa thiết bị vào hoạt động;
  • Trong quá trình hoạt động của thiết bị;
  • Khi thiết bị được kiểm định định kỳ hoặc bất thường.

Để kiểm định van an toàn thông thường tiến hành 3 bước sau:

  • Kiểm tra bằng mắt tình trạng kỹ thuật của van.
  • Dùng khí (Không khí nén, Nitơ) hoặc chất lỏng (nước, dầu chuyên dụng) nâng áp suất để kiểm tra áp suất tác động, áp suất đóng của van.
  • Kiểm tra độ kín của van.