Cần trục, cầu trục, cống trục các loại là các thiết bị có ảnh hướng lớn đến sự an toàn của người lao động và cả người sử dụng. Do đó hiện nay đã có quy định bắt buộc phải kiểm định cần trục, cầu trục, cống trục các loại phù hợp theo các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn.

KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC, CẦU TRỤC, CỐNG TRỤC CÁC LOẠI LÀ GÌ?

Cần trục, cầu trục, cống trục các loại là những thiết bị được dùng trong các công trình thi công nhà cao tầng, trụ cầu lớn, công trình thuỷ điện,… có độ cao lớn nhằm vận chuyển và lắp ráp vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng. Đòi hỏi chất lượng cũng như là cấu trúc, quy cách phải đảm bảo nếu không sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc trong quá trình sử dụng. Việc Kiểm định cần trục, cầu trục, cống trục là việc kiểm tra sự phù hợp của thiết bị, sản phẩm đáp ứng đúng với yêu cầu kỹ thuật an toàn của quốc gia đưa ra khi cho vận hành, lắp ráp và sử dụng.

CÁC LOẠI  CẦN TRỤC, CẦU TRỤC, CỐNG TRỤC NÀO CẦN PHẢI KIỂM ĐỊNH:

Hiện nay theo quy định thì việc Kiểm định cần trục, cầu trục, cống trục áp dụng cho những loại cụ thể sau:

 • Kiểm định cần trục các loại:

  • Kiểm định cần trục ô tô: là loại cần trục được đặt trên ô tô hay máy kéo bánh xích, thường có tay cần nghiêng so với phương ngang khi hoạt động cẩu lắp.
  • Kiểm định cần trục bánh hơi,
  • Kiểm định cần trục bánh xích: à loại cần trục được đặt trên ô tô hay máy kéo bánh xích, thường có tay cần nghiêng so với phương ngang khi hoạt động cẩu lắp.
  • Kiểm định cần trục tháp: Là loại cần trục quay, có cần lắp với phần đỉnh tháp cố định hay di chuyển.
  • Kiểm định cần trục đường sắt,
  • Kiểm định cần trục chân đế
 • Kiểm định cầu trục:

  • Kiểm định cầu trục lăn,
  • Kiểm định cầu trục treo
 • Kiểm định cổng trục:

  • Kiểm định cổng trục,
  • Kiểm định cửa cổng trục.

CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC, CẦU TRỤC, CỐNG TRỤC CÁC LOẠI

 • Căn cứ theo Hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015,
 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016  quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 • TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, QUY ĐỊNH ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC
  • – QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;
  • – TCVN 8855-2-2011. Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn;
  • – TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
  • – TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;
  • – TCVN 5208-1: 2008 : Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung;
  • – TCVN 5208-4 : 2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 4: Cần trục kiểu cần;
  • – TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;
  • – TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực;
  • – TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.
 • Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT­BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC
  • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
  • TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;
  • TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;
  • TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;
  • TCVN 5179:90, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn;
  • TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;
  • TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
  • QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.
 •  Để tìm hiểu chi tiết quy trình kiểm định cầu trục, cổng trục do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hàng có thể xem QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC, CẦU TRỤC, CỐNG TRỤC CÁC LOẠI:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:
  • Bản vẽ thiết kế chế tạo; bản vẽ lắp đặt
  • Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.
  • Hồ sơ nghiệm thu lắp đặt: Phần móng, phần thân
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:
  • Kiểm tra mã hiệu, chủng loại, số chế tạo
  • Kiểm tra hệ thống tời nâng, palang, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu. Kiểm tra hệ thống tời nâng, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu
 • Thử không tải: Vận hành thiết bị với tất cả các cơ cấu khi không mang tải.
 • Thử tải: thử tải tĩnh, thử tải động;
 • Xử lý kết quả kiểm định.

Liên hệ kiểm định tại đây để được hỗ trợ