Nguyên lý của phương pháp MT:

- Dòng thông lượng trong một đối tượng được từ hoá bị rối loạn cục bộ bởi sự tồn tại của bất liên tục:  hiện tượng rò rỉ thông lượng
- Trường rò rỉ có khả năng hút các hạt vật liệu từ kích thước nhỏ tạo ra đường nét hoặc chỉ thị của bất liên tục này
 
Quy trình nguyên lý kiểm tra MT:

- Từ hoá vật liệu kiểm tra bằng cách sử dụng một gông từ hoặc nam châm 
- Áp dụng hạt sắt từ lên bề mặt kiểm tra
- Trường rò rỉ (do bất liên tục tạo ra) sẽ hút tập trung các hạt sắt từ tạo ra chỉ thị thể hiện sự tồn tại và vị trí khuyết tật

 

 

Để áp dụng hiệu quả , cần phải có các điều kiện cơ bản:
 
- Vật liệu kiểm tra có khả năng từ hóa được: sắt từ
- Hướng từ trường tối ưu: vuông góc bất liên tục
- Độ lớn từ trường: đầy đủ
- Phương tiện kiểm tra thích hợp: hạt từ
- Điều kiện quan sát: ánh sáng phù hợp
 
Phương pháp MT áp dụng cho nhiều lĩnh vực:
 
- Kết cấu thép
- Khai thác,  Hoá dầu,  Năng lượng
- Ôtô- tàu hoả
- Hàng không
- Đóng tàu…..
 
MT áp dụng các dạng sản phẩm :
 
- Đúc
- Rèn
- Hàn