Nguyên lý của phương pháp kiểm tra siêu âm (UT):
 
- Sóng siêu âm, sóng âm có tần số cao, được truyền vào vật liệu kiểm tra, phản xạ lại từ các bề mặt hoặc khuyết tật.
 
 
 
- Năng lượng âm phản xạ được hiển thị tương ứng với thời gian lan truyền và kích thước bề mặt tạo phản xạ cho biết sự tồn tại, vị trí và kích thước khuyết tật 
 
Kỹ thuật viên quan sát, phân tích và giải đoán để có thông tin về đối tượng kiểm tra
 
 
 

Một số ứng dụng của phương pháp siêu âm (UT):

- Phát hiện bất liên tục, khuyết tật
- Đo chiều dày
- Xác định cơ tính và cấu trúc hạt của vật liệu
- Đánh giá quá trình biến đổi của vật liệu